Ga naar regels
Ga naar contact
Ga naar disclaimer


Welkom op de site van Stichting Garantiefonds Loondoorbetaling bij Vorst

De Stichting Garantiefonds Loondoorbetaling bij Vorst is een initiatief van de bouwbonden FNV Bouw & Infra en CNV Vakmensen. De Stichting heeft als doel werknemers onder de Cao Bouwnijverheid een inkomensgarantie te bieden als de werkgever op vorstdagen niet aan zijn loondoorbetalingverplichting voldoet. Wanneer de werkgever niet of niet tijdig zijn betalingsverplichting bij vorst nakomt, kan de werknemer onder bepaalde voorwaarden een vergoeding/tegemoetkoming krijgen van het Garantiefonds. FNV Bouw & Infra en CNV Vakmensen willen hiermee voorkomen dat werknemers ten onrechte in de financiƫle problemen komen, doordat de werkgever het loon niet of slechts ten delen doorbetaald.

Op deze site vindt u meer informatie over de voorwaarden en regels.