Ga naar regels
Ga naar contact
Ga naar disclaimer


Rechten werknemer

Een werknemer heeft tijdens vorst bij buitenwerkzaamheden waarbij hij direct aan de buitenlucht is blootgesteld, het zelfstandig recht zijn werkzaamheden te staken, als er sprake is van één of meer van de hieronder genoemde omstandigheden:
een gevoelstemperatuur van -6 graden Celsius of lager, hierbij geldt niet de voorwaarde dat sprake moet zijn van vorst;
rijwegen en/of looppaden zijn niet begaanbaar;
geen winter/doorwerkkleding is verstrekt door de werkgever;
als er een sneeuwdek op het werkobject/de werkplek ligt dat niet met eenvoudige middelen te verwijderen is.

Indien er van één of meerdere van de bovenstaande situaties om uiterlijk 10:30 uur nog sprake is, bent u als werknemer gerechtigd het werkobject/de werkplek te verlaten. Als de werkgever vervangende passende binnenwerkzaamheden heeft voor u, dient u deze te aanvaarden. Uiteraard dient de werkgever u dan wel een redelijk alternatief te bieden.

De gevoelstemperatuur wordt door het KNMI-weerstation bepaald op postcodegebied waarin het bouwobject zich bevindt. Indien u op de hoogte wilt zijn van de weersomstandigheden in het postcodegebied waarin u werkzaam bent, neem dan contact op met de infolijn van FNV Bouw & Infra tel. 0900 - 368 26 89 of CNV Vakmensen tel. 030 751 10 47.

U kunt meer over deze regeling teruglezen in artikel 20a van de Cao voor de Bouwnijverheid.
> Klik hier voor een overzicht met de weerstations per postcodegebied.

Om het overzicht te kunnen lezen dient u te beschikken over Adobe Reader.
> klik hier om Adobe Reader te downloaden

< terug