Ga naar regels
Ga naar contact
Ga naar disclaimer


Hoogte van de uitkering

De uitkering bedraagt een vast (netto) bedrag voor elke dag, waarover u als werknemer ten onrechte geen loon heeft ontvangen. Het vaste netto bedrag bedraagt:


Leeftijd Betaling uit Garantiefonds
in euro’s (netto) per dag
16 jaar € 30
17 jaar € 35
18 jaar € 45
19 jaar € 55
20 jaar € 65
21 jaar € 70
22 jaar en ouder € 80

Indien de werkgever nadien alsnog overgaat tot (correcte) uitbetaling van loon, dient de werknemer de verstrekte uitkering uit het Garantiefonds aan het fonds terug te betalen.


< terug